Cultuur

Visie

Luyksgestel is trots op zijn culturele rijkdommen uit het verleden. Het behoud ervan is gewenst. Ook de karakteristieke Kempische langgevelboerderijen en het “aangelag” moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Verder vormen het Gemeenschapshuis “De Gestelberg” en het openluchttheater “De Hunnebergen” steunpunten voor de huidige culturele uitingen. De verenigingen met culturele grondslag dienen behouden te blijven.

IMG_3837

Programma

  • We willen de karakteristieke gebouwen en het bestaande landschap behouden.
  • Ondersteunen en stimuleren van “Hunnebergen” en “Gestelberg” als centra voor culturele uitingen.
  • Tradities als het Klepperen en het Repen handhaven
  • De blik op het huidige cultureel gebied verruimen door het stimuleren van de samenwerkingen met Lommelse of Bergeijkse culturele activiteiten.