Zorg

Er zijn wezenlijke veranderingen in de zorg gaande. Na een periode dat er voor elk probleem wel een betaalde oplossing werd gecreëerd, gaat nu een periode in waarin mensen voor noodzakelijk zorg weer meer op elkaar zijn aangewezen. Gelukkig kennen veel mensen elkaar in Luyksgestel en er heerst over het algemeen een sfeer dat men elkaar wil helpen. De meeste mensen die in Luyksgestel oud worden, willen er ook zo lang mogelijk blijven leven. De jeugd echter zoekt steeds vaker een woonomgeving buiten Luyksgestel. Dat haalt de leeftijdsopbouw van de gemeenschap uit balans.

Visie

De mensen uit Luyksgestel zullen in de toekomst “zorgen voor en met elkaar”. Kwetsbare burgers zullen zoveel mogelijk normaal in de gemeenschap zijn opgenomen. Het behoud van eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid blijft centraal staan. De onderlinge betrokkenheid zal groter moeten worden.
Dat betekent een behoorlijke verandering want mensen zullen elkaar moeten accepteren en leren verdragen. Mensen zullen open moeten staan voor elkaar en bij hun hulp of steun aan iemand die daaraan behoefte heeft toch zijn/haar zelfstandigheid als doel nastreven.

Programma

  • Er moet een cultuuromslag plaats vinden waarin men elkaar om hulp durft te vragen.
  • Er moet acceptatie voor de hulp die naast die van professionals ook afkomstig is van vrijwilligers; buren, familieleden, dorpsgenoten.
  • Het scala aan woningen van dit moment is niet geschikt voor de opvang van mensen met beperkingen.
  • De dorpsondersteuner is de persoon die bij problematieken de meest optimale route kan helpen kiezen.
  • Er moet meer bekendheid komen van waar en hoe de hulp vanuit de gemeenschap tot stand komt.
  • Het scala aan hulpbronnen van vrijwilligers moet worden vergroot.
  • Er moet een oplossing worden gevonden voor mensen die dreigen te vereenzamen.
  • De informatiestroom en communicatie via digitale media is voor een aantal mensen niet bij te houden.