Wonen

Veel inwoners van Luyksgestel geven aan het prettig wonen in Luyksgestel te vinden. De belangrijkste argumenten zijn de rust en ruimte in en om de woning.  In de omgeving liggen agrarische gebieden en bosgebieden.  We zien dat vele jongeren het dorp verlaten, maar ook steeds vaker terug keren als er een gezin gesticht wordt. We zien ook dat vele ouderen in Luyksgestel blijven wonen en de gemiddelde leeftijd toeneemt.

 

Visie

De woningenvoorraad van Luyksgestel is niet berekend op de toekomst. De vergrijzing vraagt dat er meer en meer “leeftijdsbestendige” woningen komen. De jeugd wil graag meer betaalbare starterswoningen. De particitiepatiewet dringt erop aan dat ouderen langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om flexibiliteit door bijvoorbeeld woningen te (ver)bouwen met meerdere eenheden met een gezamenlijke woonkamer of het realiseren van zorgboerderijen. Woningsplitsing en zorgwoningen bij bestaande woningen realiseren zijn eveneens mogelijkheden.