Verkeer

Visie

Verkeersveiligheid gaat boven alles en daar is het beleid van de Dorpsraad ook op gebaseerd. Tegelijkertijd moet er een balans worden gevonden tussen de doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid. Dit laatste betekent voor ons primair een vrije doorgang en niet een zo snel mogelijke doorgang. In praktijk geldt dit als een afweging tussen de prioriteit voor fietsers en voetgangers boven gemotoriseerd verkeer. De afgelopen jaren is het beleid van de Dorpsraad erop gericht om knelpunten met de grootste onveiligheid aan te pakken in het voordeel van fietsers en voetgangers en dit beleid zal worden voortgezet.

Kapellerweg

Ook een stukje verandering van gedrag moet hierin een rol krijgen. De verschillende verkeersdeelnemers zullen meer rekening met elkaar moeten houden. Gebleken is dat notoire hardrijders veelal uit eigen geledingen kwamen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid van het dorp van economisch belang. Hier is het zaak een balans te vinden tussen bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer en ontsluiting voor de eigen inwoners versus het ontmoedigen van sluipverkeer door onze kern. Daarbij moet verder worden gekeken dan de wegen in eigen dorp en wel naar provinciale wegen zoals de N69 en ontsluitingswegen van Bergeijk, Eersel en Lommel.

Programma

De Dorpsraad Luyksgestel heeft verkeer tot speerpunt benoemd in een specifiek cluster. Het cluster werkt samen met de Gemeente Bergeijk die eigenaar en beheerder is van het lokale wegennet. Waar nodig zal met omringende kernen en gemeenten en eventueel de provincie Noord-Brabant contact worden gezocht om informatie in te winnen en doelen te bereiken.

Realisaties

Kruising Boscheind

Het punt Dorpstraat – Lommelsedijk – Boscheind is vooral voor de bewoners van het Boscheind als gevaarlijk bestempeld voor de oversteek van met name de fietsers vanuit Boscheind naar Dorpstraat. In het overleg met de gemeente is besloten dat bij de renovatie van het wegdek in mei/juni 2016 een toerit voor fietsers wordt gemaakt voor de oversteek.