Thema avonden

Thema-avonden

Omgevingsvisie

De gemeente heeft in een ontwerp verwoord hoe Bergeijk er over pakweg 20 jaar moet uitzien. De Dorpsraad heeft Drone-beelden gemaakt met het doel die te vertonen op een thema-avond en te bespreken hoe de inwoners kunnen meepraten in de inrichting van ons landschap. Zo gauw corona het toestaat zal die avond gepland worden.

Drugs en Alcohol

Op 14 mei 2018 staat een avond gepland voor belangstellenden over Drugs. De stichting “Eyes Wide Open” verleent zijn medewerking om dit lastige onderwerp bespreekbaar te maken. Bij veel jongeren blijkt het bijna normaal om drugs te gebruiken. Ouders maken zich zorgen over de gezondheid van hun kinderen. Hoe blijven ouders in gesprek met hun kinderen? Wat voor Drugs gebruiken jongeren zoal?

Wonen

In november 2017 staat een info-avond over Wonen op de rol. Nu de woningmarkt weer in beweging komt, is het belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn.

Hagelramp:

Op 11 juli en 10 oktober werden 2 informatie-avonden georganiseerd samen met de gemeente over de hagelramp van 23 juni 2016. Op deze avond kunnen de bewoners van Luyksgestel en Bergeijk het Loo hun zorgen uiten en vragen stellen op het gebied van zorg, asbest en veiligheid, openbare ruimte en de schadeafhandeling. De eerste avond werd druk bezocht; de tweede wat minder. Toch blijken de gevolgen groot. Op financieel gebied zijn vooral bedrijven de dupe. Op het gebied van zorg zijn er veel mensen die de problemen niet goed aan kunnen. De dorpsondersteuner heeft het aantal uren verdubbeld om de mensen die daarom vragen te bezoeken.

ZORG:

Op 20 oktober  2015 was er een thema-avond over ZORG

IMG_3841

Samenvatting thema-avond ZORG:

Men was positief verrast door de aanwezigheid van een Luyksgestelse zorgkaart. Na wat aanvullingen vond men het gewenst de kaart bij alle woningen te verspreiden. Als belangrijkste knelpunt werd ervaren waar je met je zorgvraag moet zijn. Men zag ook het probleem van de afstemming tussen de professionele hulpverlener en de mantelzorgers/vrijwilligers. Men was het erover eens dat een dorpsondersteuner hierin een belangrijke rol zou kunnen spelen. Een paar punten worden als onderbelicht ervaren: De jeugdhulp en hulp voor gezinnen en de aanrijtijd van de ambulance. Men is blij met het dorpsgevoel dat inspringen bij een hulpvraag heel natuurlijk gebeurt. Men is ook tevreden met een aantal aanwezige voorzieningen zoals die er zijn op het Steunpunt Lucia en de goede huisarts. Er worden ook oplossingen aangedragen om vanuit een vrijwillige hoek te helpen: invullen administratie, luisterend oor zijn, initiatieven nemen voor sociale contacten, meer bereikbare AED’s, buurtpreventie dekkend maken, initiatieven om meer mensen te laten samenwonen  in een huis.

Thema-avond: RIOLERING