Theater “langer thuis in eigen huis”

Theatergroep “Kracht van beleving” speelde in Luyksgestel op 19 januari 2020 in het kader van “Langer thuis in eigen huis” scenes rond de vraag “Hoe kan ik hulp vragen?” en “Hoe kan ik hulp bieden?” De theaterzaal van Den Eijkholt is op zondagmiddag 19 januari goed gevuld met mensen die zich ook bezig houden met dit thema. Een tekenaar vat de belangrijkste onderwerpen samen.

De theatergroep gaat in gesprek met de bezoekers en dan blijkt dat het stellen van hulpvragen niet gemakkelijk is. In principe willen de meeste mensen  alles zoveel mogelijk zelf blijven doen. Het vragen van hulp betekent ook het erkennen van je eigen zwakte. Het vragen van hulp aan je buren of familie voelt als hen extra belasten.

Het is belangrijk dat de regie in handen blijft van de hulpvrager en soms vergt het ook even doorzetten om met respect de hulp te bieden.

Ook de hulpverlener krijgt een goed gevoel als de hulp wordt aangenomen en gewaardeerd.

De theatermiddag heeft veel losgemaakt bij de bezoekers. Het spel van de acteurs zorgde dat het thema voor hun ogen tot leven werd gebracht. Gelukkig was de komische noot veelvuldig aanwezig en werd die afgewisseld met een zekere confrontatie van de beide groepen. Dit zorgde voor bewustwording en begrip voor elkaar.