Milieu

Luyksgestel  beschikt over een uitgebreid natuurgebied.  Visie In de woonkern staan de woningen op ruime kavel die veel groen mogelijk maken. Het omliggende land wordt ingezet als vruchtbare landbouwgrond met aandacht voor natuur en milieu. In de weide… Read More