Economie & Werk

Visie Economie & Werk Inleiding: In 2009 heeft de Dorpsraad Luyksgestel een document uitgebracht genaamd Dorpsvisie Luyksgestel 2009 – 2025. In 2015 is besloten de Dorpsvisie geheel bij de tijd te brengen. Dit document geeft een concept versie… Read More

Wonen

Veel inwoners van Luyksgestel geven aan het prettig wonen in Luyksgestel te vinden. De belangrijkste argumenten zijn de rust en ruimte in en om de woning.  In de omgeving liggen agrarische gebieden en bosgebieden.  We zien dat vele… Read More

Buitengebied

Luyksgestel is van oorsprong een agrarische gemeente. Veel boerderijen hebben hun functie als landbouwbedrijf verloren. Toch heeft het buitengebied nog steeds het agrarische karakter. Dat moet zo blijven. Het huidige landbouwbedrijf vraagt om een ander soort bebouwing die… Read More

Zorg

Er zijn wezenlijke veranderingen in de zorg gaande. Na een periode dat er voor elk probleem wel een betaalde oplossing werd gecreëerd, gaat nu een periode in waarin mensen voor noodzakelijk zorg weer meer op elkaar zijn aangewezen…. Read More

Cultuur

Visie Luyksgestel is trots op zijn culturele rijkdommen uit het verleden. Het behoud ervan is gewenst. Ook de karakteristieke Kempische langgevelboerderijen en het “aangelag” moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Verder vormen het Gemeenschapshuis “De Gestelberg” en het openluchttheater… Read More

Leefbaarheid

Visie De bewoners van Luyksgestel hechten veel waarde aan de rust en de ruimte in en om het dorp. Er is een cultuur dat als er iets moet gebeuren men er samen de schouders onder zet. Men treft… Read More

Jaarverslag 2009 -2012

Op basis van de Dorpsvisie is de Dorpsraad Luyksgestel met name in de periode 2009 – 2012 erg druk geweest met de diverse projecten. Het vele werk heeft geleid tot de volgende resultaten: 700.000 euro Subsidie binnengehaald voor… Read More

Verkeer

Visie Verkeersveiligheid gaat boven alles en daar is het beleid van de Dorpsraad ook op gebaseerd. Tegelijkertijd moet er een balans worden gevonden tussen de doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid. Dit laatste betekent voor ons primair… Read More