I.D.O.P. 2009

In het kader van ‘Perspectiefrijk Brabant wordt in 2008 door de provincie Noord-Brabant een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling is bedoeld voor uitvoeringsprojecten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kleine kernen. Belangrijke… Read More

D.O.P. 2006

In oktober 2006 is het rapport ‘Bergeijk, kernen in ontwikkeling, Dorpenontwikkelingsplan’ (verder te noemen DOP) door de raad vastgesteld. Het plan is een vernieuwde versie van het volkshuisvestingsplan, waarin niet alleen het wonen aan de orde komt, maar… Read More