Buitengebied

Luyksgestel is van oorsprong een agrarische gemeente. Veel boerderijen hebben hun functie als landbouwbedrijf verloren. Toch heeft het buitengebied nog steeds het agrarische karakter. Dat moet zo blijven. Het huidige landbouwbedrijf vraagt om een ander soort bebouwing die… Read More