Nieuwe dorpsondersteuner in Luyksgestel

Sinds maart 2016 was Kristel Visser de eerste dorpsondersteuner van Luyksgestel. Zij was werkzaam vanuit de stichting GOW-welzijnswerk. Per 1 augustus beëindigt ze haar dienstverband wegens het vinden van een nieuwe uitdagende baan. Zij is ruim 2 jaar in Luyksgestel werkzaam geweest en heeft het beroep van dorpsondersteuner voor Luyksgestel onmisbaar gemaakt. Zij heeft vele individuele hulpvragen gehad, waarmee zij direct aan de slag is gegaan. Denk aan mensen die zich eenzaam voelen, mensen die niet goed wisten waar ze terecht konden, mensen die het lastig kregen na de hagelstenenramp, enzovoort. Ze heeft een rol gespeeld in de opzet van het huiskamerproject in Lucia; het repaircafé in den Eijkholt, thema-avonden van de Dorpsraad over wonen, alcohol en drugs, enzovoort. Ze heeft nauw samengewerkt met de mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening in ons veranderende zorgstelsel en specifiek met de werkgroep “Zorgen natuurlijk”. De Dorpsraad beseft dat wij een actieve, enthousiaste dorpsondersteuner verliezen, maar wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe job. Kristel wordt opgevolgd door Eefje Heesterbeek. Zij is te bereiken op het e-mail-adres: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl of telefooonnummer 06-40991542