Milieu

Luyksgestel  beschikt over een uitgebreid natuurgebied. 

IMG_3989

Visie

In de woonkern staan de woningen op ruime kavel die veel groen mogelijk maken. Het omliggende land wordt ingezet als vruchtbare landbouwgrond met aandacht voor natuur en milieu. In de weide omgeving kennen we bos en heidegebieden. Deze combinatie maakt de leefomgeving aantrekkelijk. Voortdurend zijn er bedreigingen zoals fijnstof, onbedoeld gebruik van bedrijfsgebouwen, stank, gebruik van giffen. De Dorpsraad gebruikt haar signaleringsfunctie in deze bedreigingen en baseert zich op een gezonde en veilige leefomgeving.

Toerisme:
Luyksgestel heeft een beperkt aantal voorzieningen op recreatief gebied: campings, bungalows, verblijfsaccommodaties, open lucht theater, bakkerijmuseum, fietspaden en restaurants. Deze voorzieningen bestaan al vele jaren. Om voor toeristen aantrekkelijk te blijven is nieuw elan nodig.
Totempalen:
Onder “totempalen” verstaan we de vaste hoge en interessante punten in het landschap:
– onze molens (De Deen en de Grenswachter) vanuit voedselvoorziening
– De kerktoren vanuit de Christelijke traditie
– Stevensberg als hoogste natuurlijke punt van de provincie. Bewegwijzering ontbreekt nog.
– De Kruiskapel als zichtpunt vanuit het veld
– Het scoutinggebouwtje als voormalig brandtoren bij bewaking bosbranden in verleden.
– Grenspalen op de grens tussen Luyksgestel en België.
De Dorpsraad vindt het interessant om deze gevarieerde totempalen meer in de belangstelling te plaatsen.

 

Programma

 

Realisaties