Leefbaarheid

Visie

De bewoners van Luyksgestel hechten veel waarde aan de rust en de ruimte in en om het dorp. Er is een cultuur dat als er iets moet gebeuren men er samen de schouders onder zet. Men treft elkaar in de vele verenigingen die het dorp rijk is. Het aantal voorzieningen, dat werd opgebouwd in de periode van de zorgzame samenleving, neemt de laatste jaren af. Steeds meer zal men op elkaar moeten terugvallen (participatiesamenleving).

IMG_3835

De vergrijzing van Luyksgestel neemt vooral de laatste jaren toe. Er is weinig nieuwbouw en de kansen voor jongeren een woning te bemachtigen is gering. De aantrekkelijkheid van een leven voor jongeren in een dorp als Luyksgestel in deze dynamische tijd vermindert. De sportverenigingen vormen vaak voor de jeugd nog een bindende factor.

Programma

  • De balans herstellen tussen jongere en oudere mensen in het dorp.
  • Aandacht voor een prettige woonomgeving.
  • Er zijn veel mensen die een eigen bedrijfje of bedrijf opzetten. Het stimuleren van dit initiatief door er bij de gemeente op aan te dringen dat voorzieningen tot stand komen.
  • Aandacht voor de wegeninfrastructuur met name de ontsluiting.
  • Mede vorm geven aan een cultuurverandering in een participatiesamenleving waarin men steeds meer op elkaar is aangewezen.
  • Kansen vergroten voor jongeren om een woning te bemachtigen in het dorp.
  • Het behoud en ondersteunen van de verenigingen en hun voorzieningen.