Keuze fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch

Bij de realisatie van twee éénrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg wordt uitgegaan van een breedte van een fietspad van 2,5 meter en een tussenberm van minimaal 2,5 meter breed.

De fietser krijgt voorrang bij zijstraten/zandpaden en uitritten. Ter hoogte van de aansluitingen met de komgrenzen wordt een verkeersveilige overgang tussen fietspad en weg gerealiseerd.

Deze plannen worden nu uitgewerkt door de gemeente Bergeijk. Realisatie wordt verwacht in 2022. Hieronder een foto die een indruk geeft hoe het gaat worden.