I.D.O.P. 2009

In het kader van ‘Perspectiefrijk Brabant wordt in 2008 door de provincie Noord-Brabant een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling is bedoeld voor uitvoeringsprojecten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in kleine kernen.

Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling ‘Leefbare dorpen 2009’ zijn het voldoende aandacht schenken aan de sociaal-culturele ontwikkeling van een kern en het in voldoende mate betrekken van de dorpsbewoners bij het vaststellen en uitvoeren van de gewenste sociaal-culturele ontwikkeling.

De Gemeente Bergeijk besluit daarop het DOP om te vormen naar een iDOP (Integraal Dorps-ontwikkelingsprogramma) door per kern een Sociale Paragraaf op te stellen. Per kern wordt zo de gewenste sociaal-culturele ontwikkeling in kaart gebracht.

De Sociale Paragraaf beperkt zich echter niet tot de sociaal-culturele aspecten maar besteedt tevens aandacht aan onderwerpen die ook in het DOP zijn opgenomen, zoals woningbouw en verkeer en vervoer. Dit betekent dat het onderhavige document tevens gezien kan worden als een  actualisatie van het DOP.

20090602 Dorpsvisie Luyksgestel – mei 2009