D.O.P. 2006

In oktober 2006 is het rapport ‘Bergeijk, kernen in ontwikkeling, Dorpenontwikkelingsplan’ (verder te noemen DOP) door de raad vastgesteld.

Het plan is een vernieuwde versie van het volkshuisvestingsplan, waarin niet alleen het wonen aan de orde komt, maar ook de leefbaarheid. In dit plan staan de zes kernen van Bergeijk beschreven en zijn er aanbevelingen gedaan om de leefbaarheid te verbeteren.

De nadruk ligt nog steeds op woningbouw, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als verkeersveiligheid, de inrichting van de openbare ruimte en bedrijventerreinen. De ‘zachte’ sectoren van leefbaarheid, zoals zorg, cultuur en welzijn, komen in het plan nauwelijks aan bod.