Historie

Geschiedenis:

Luyksgestel is van oorsprong een agrarische gemeenschap. Diverse kenmerken in landschap en bebouwing herinneren hieraan. Er is veel lintbebouwing met daarin een aantal Kempische langgevelboerderijen met daarachter gelegen landbouwgronden in een beperkt gehandhaafd coulissenlandschap.  In de kern is de bebouwing intensiever met behoud van veel ruimte en rust voor de bewoners. Een groot deel van de bewoners gaan voor school en werk naar elders. Het dorp is gelegen tegen de Belgische grens.  Vanuit de historisch wat afzonderlijke ligging ontstond een imago van “Op zijn eigen”.

In het begin van de 19e eeuw werd Luyksgestel een zelfstandige gemeente. Tussen 1815 en 1818 hoorde Luyksgestel bij het arrondissement Turnhout in de provincie Antwerpen. In 1818 werd Luyksgestel met Lommel geruild, zodat Luyksgestel bij Noord-Brabant kwam en in 1838, bij de Belgische afscheiding, Nederlands werd, terwijl Lommel toen bij België ging horen. In 1997 werd bij herindeling de gemeentelijke zelfstandigheid opgeheven en ging Luyksgestel deel uit maken van de gemeente Bergeijk.

Historische elementen:

Het gaat om het behouden van de beperkte historische gebouwen in ons dorp.

IMG_3843

Luyksgestelnaren waren in het verleden en nu ook nog steeds ondernemend. Ze trokken erop uit hun waren te verkopen.

De Koperteuten: IMG_3850

Luyksgestel kent vele ondernemingen die elk op hun eigen manier hun diensten aanbieden.