Huub ter Hart

Graag stel ik mij aan u voor als kandidaat lid van de Dorpsraad.
De werkzaamheden van de Dorpsraad spreken mij aan.
Anders dan de gemeentepolitiek staat het werk van de Dorpsraad dichter bij de inwoners van Luyksgestel. De leden zijn bekend met de dorpse belangen. Oplossingen voor problemen worden besproken met de gemeente. En – naar ik heb begrepen – heeft de gemeente een welwillend oor voor de verlangens uit de dorpskernen. De Dorpsraad kan dus echt invloed uitoefenen op het welzijn van de inwoners. En ik ben bereid om mij in de Dorpsraad daarvoor in te zetten.

Geboren in Utrecht in 1943. Van 1973 tot 2003 gewoond in Dommelen en vanaf 2003 in Luyksgestel. Ik ben getrouwd, heb twee (getrouwde) kinderen en vier kleinkinderen.
Voor mijn pensioen werkte ik eerst enkele jaren bij defensie, daarna een periode in het onderwijs, en de laatste 20 jaar als salesmanager bij een bedrijf in de medische sector. Zieken- en verpleeghuizen waren mijn werkterrein.
Nu doe ik vrijwilligerswerk in ons dorp: buurtcoördinator van het buurtpreventieteam Hasselt Noord en administrateur/receptionist van het repaircafé in Den Eijkholt.
Hobby’s zijn o.a. schilderen. In het bestuur van mijn schildersvereniging De Rietpen ben ik penningmeester en ledenadministrateur. Ook heb ik een aantal jaren meegespeeld bij de toneelvereniging De Grenswachters. En voor de lichamelijke inspanning ben ik enkele malen per week te vinden in onze plaatselijke sportschool.