Dorpsondersteuner Luyksgestel

Kristel

Met ingang van 1 maart is in Luyksgestel Kristel Visser benoemd als dorpsondersteuner voor Luyksgestel. Kristel is in 2014 geslaagd voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch. Kristel woont in Bladel en is bekend met De Kempen. Zij is werkzaam bij GOW welzijnswerk in Eersel. Zij zal een dag per week in Luyksgestel werkzaam zijn als dorpsondersteuner. Als dorpsondersteuner zal zij zich inzetten voor mensen met een zorgvraag. Die vraag kan liggen op velerlei gebied: opvoeding, eenzaamheid, ondersteuning en richt zich op alle inwoners. Zij zal kijken hoe het beste de juiste hulp kan worden geboden. Ook gaat ze kijken hoe vrijwilligershulp verder georganiseerd kan worden. In een huis aan huis folder stelt ze zich verder voor. De Dorpsraad heeft een werkgroep “Zorgen natuurlijk” benoemd, die met haar kijkt naar de prioriteiten.