Besluiten van de vergadering van 13 juni 2022

De genomen besluiten in deze vergadering zijn hieronder samengevat. Het betreft de volgende onderwerpen: Activiteiten Jeugdcoach, Naschoolse opvang stopgezet, Samenwerking Zorg Luyksgestel, openbaarheid Dorpsraad, nieuwe leden Dorpsraad, landbouwconvenant. Jeugdcoach Olga van Lierop Zij heeft haar activiteiten opgestart en… Read More