Burgemeester Callewaert maakt kennis met Luyksgestel

Op vrijdag 12 februari bezocht de nieuwe burgemeester van Bergeijk mevrouw Arinda Callewaert de dorpsgemeenschap van Luyksgestel. De Dorpsraad van Luyksgestel was voltallig aanwezig bij de kennismaking met Luyksgestel. Het werd een tocht langs verenigingen en voorzieningen. In Den Eijkholt toonde een trotse voorzitter de prachtige accommodatie.

IMG_1626

Bij het bakkerijmuseum vertelde de directeur dat er veel aan werd gedaan bezoekers te trekken. Het nieuwe bestuur van het openluchttheater De Hunnebergen toonde de vele verbeteringen aan het theater en de grote ambitie om een leuk zomerprogramma te ontwikkelen. In het gildehuis bij Den Deen sprak de hopman over de activiteiten die men organiseerde zoals laserschieten om ook jongeren te interesseren voor het gilde. Bij de brandweerkazerne vertelde Frans van der Meijden over hun professionele bijscholing om reddende handelingen te kunnen verrichten. Hij beloofde bij een hartinfarct in 3 minuten aanwezig te kunnen zijn bij bewoners van het centrum van Luyksgestel. In de sporthal en de voetbalaccommodatie werden trots de verbeteringen getoond die de laatste jaren tot stand werden gebracht. Tenslotte werd Lucia bezocht. Daar werd verteld over de vele activiteiten die er voor ouderen in Luyksgestel worden georganiseerd. Als rode draad door alle bezoeken heen kwam naar voren dat overal veel werk werd verzet door enkele honderden vrijwilligers. Voor de burgemeester voelde de rondgang aan als een warm welkom.