Besluiten van de vergadering van 9 mei 2022

De genomen besluiten in deze vergadering zijn hieronder samengevat. Het betreft de volgende onderwerpen: Actualisatie gemeentelijk Mobiliteitsplan; Energiepark “De Pielis”; Spreekuur dorpsondersteuner; Statuten; Samenwerkingsovereenkomst met Lucia, Den Eijkholt, KBO; DNA-profiel.

Actualisatie Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Zie document “Actualisatie gemeentelijk Mobiliteitsplan 9 mei 2022”.Dit document zal worden doorgestuurd naar Dirk Jansen en via de secretaris naar gemeente.

Energiepark “De Pielis”:

Er komt een bericht in het Kleppermanneke aan  de inwoners met daarin de reden dat de geplande info-avonden niet doorgaan. De twee initiatiefnemers zoeken naar oplossingen.

Spreekuur Dorpsondersteuner:

Vanaf 6 mei is de Dorpsondersteuner gestart met een tweewekelijks spreekuur in den Eijkholt. Er wordt een bericht geplaatst in Eijckelbergh, Kleppermanneke, en de facebook pagina.

Statuten:

De werving van nieuwe leden start in juni met het organiseren van een bijeenkomst met belangstellende over de rol en functie van de Dorpsraad. Er wordt een bericht gestuurd in september naar de inwoners dat belangstellende zich kunnen opgeven. Er wordt een lijst geformuleerd door het bestuur met mogelijke kandidaten. Openbaarheid: De agenda en de besluitenlijst voortaan op de website van de Dorpsraad plaatsen.

Samenwerkingsovereenkomst LUCIA, Eijkholt Dorpsraad

Het uitwerkingsplan en de begroting worden niet vastgesteld. Er is te weinig zicht op inhoudelijk plannen en financieen . Er zal contact worden opgenomen met bestuur Eijkholt en Lucia om af te stemmen.

DNA-profiel:

De werkgroep zoekt contact met de ambtenaar Ellis Horck om afspraken te maken over de uitwerking van het project met fietsroutes, wandelroutes, verhalen, borden en een paneel.