Besluiten van de vergadering van 13 juni 2022

De genomen besluiten in deze vergadering zijn hieronder samengevat. Het betreft de volgende onderwerpen: Activiteiten Jeugdcoach, Naschoolse opvang stopgezet, Samenwerking Zorg Luyksgestel, openbaarheid Dorpsraad, nieuwe leden Dorpsraad, landbouwconvenant.

Jeugdcoach Olga van Lierop

Zij heeft haar activiteiten opgestart en een stekkie gevonden in het Aquinohuis. Zij werkt mee aan de brainsessie op 4 juli met besturen/vertegenwoordigers van Luyksgestelse verenigingen met het doel zicht te krijgen op de wijze waarop jeugd betrokken wil zijn/worden bij de gemeenschap.

Naschoolse opvang:

Ouders zijn gedupeerd door het stop zetten van de Stichting “Nummer Een” van de naschoolse opvang in Luyksgestel. De voorzitter zoekt contact met wethouder Marco van Dalen om te bespreken wat de mogelijkheden van de gemeente zijn.

Samenwerkingsovereenkomst LUCIA, Eijkholt, KBO, Dorpsraad

Er zal contact worden opgenomen met de voorzitters van Eijkholt, Lucia en K.B.O. om af te stemmen over de wens om samen te werken en eventueel de wijze waarop.

Openbaarheid Dorpsraad

De dorpsraad gaast akkoord met de verkorte versies van de agenda en de genomen besluiten op de website van de Dorpsraad.

Nieuwe leden Dorpsraad

In de vergadering van 11 juli zal een besluit worden genomen over het lidmaatschap van Dianne Borrenbergs.

In de uitgave van Het Kleppermanneke van 1 september zullen inwoners worden opgeroepen zich te melden als zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap.

In de bespreking van 12 september zal in het besloten gedeelte van de vergadering een lijst gemaakt worden van mensen die hiervoor benaderd worden.

Op 26 september om 20.00 uur in den Eijkholt wordt een bijeenkomst gehouden voor belangstellenden die zich gemeld hebben of die gevraagd zijn over de doelen, activiteiten en rollen van de Dorpsraad.

Vanaf nu kunnen de huidige leden van de Dorpsraad in gesprek gaan met mensen om ze uit te nodigen voor de bijeenkomst van 26 september.

Gerry en Wim zullen de neerslag van de visie en portefeuilleverdeling op de website actualiseren.

Landbouwconvenant

De Dorpsraad stemt in met het landbouwconvenant wat gericht is op het veiliger maken van het landbouwverkeer. Gerry zal namens de Dorpsraad het convenant ondertekenen.