Nieuwe dorpsondersteuner in Luyksgestel

Sinds maart 2016 was Kristel Visser de eerste dorpsondersteuner van Luyksgestel. Zij was werkzaam vanuit de stichting GOW-welzijnswerk. Per 1 augustus beëindigt ze haar dienstverband wegens het vinden van een nieuwe uitdagende baan. Zij is ruim 2 jaar in Luyksgestel werkzaam geweest en heeft het beroep van dorpsondersteuner voor Luyksgestel onmisbaar gemaakt. Zij heeft vele individuele hulpvragen gehad, waarmee zij direct aan de slag is gegaan. Denk aan mensen die zich eenzaam voelen, mensen die niet goed wisten waar ze terecht konden, mensen die het lastig kregen na de hagelstenenramp, enzovoort. Ze heeft een rol gespeeld in de opzet van het huiskamerproject in Lucia; het repaircafé in den Eijkholt, thema-avonden van de Dorpsraad over wonen, alcohol en drugs, enzovoort. Ze heeft nauw samengewerkt met de mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening in ons veranderende zorgstelsel en specifiek met de werkgroep “Zorgen natuurlijk”. De Dorpsraad beseft dat wij een actieve, enthousiaste dorpsondersteuner verliezen, maar wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe job. Kristel wordt opgevolgd door Eefje Heesterbeek. Zij is te bereiken op het e-mail-adres: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl of telefooonnummer 06-40991542

Sjaan Janssens wordt dorpsondersteuner op de Weebosch

In de afgelopen periode heeft Sjaan veel van haar doelen bereikt. Er is een dorpsondersteuner gekomen in Luyksgestel. Ze is zelf voorzitster geworden van de werkgroep “Zorgen natuurlijk” die in samenspraak met de dorpsondersteuner de inzet bepalen. Er is inzicht gekomen door het maken van een sociale kaart hoe uitgebreid de professionele hulp is en de aanwezigheid van vele vrijwilligers.  Er is een huiskamer ingericht voor ouderen die graag een dagje per week uit huis zijn. En toch heeft Sjaan opnieuw veel ambities. Zij heeft gemerkt dat de rol van dorpsondersteuner een belangrijke is in een dorpsgemeenschap. Met die wetenschap heeft zij gesolliciteerd op de vrijgekomen functie op de Weebosch.
Zij gaat zich nu volledig richten op haar doelen als dorpsondersteuner op de Weebosch. Wij zullen haar missen, maar wensen haar alle succes toe in haar nieuwe uitdagende functie.

Dorpsondersteuner Luyksgestel

Kristel

Met ingang van 1 maart is in Luyksgestel Kristel Visser benoemd als dorpsondersteuner voor Luyksgestel. Kristel is in 2014 geslaagd voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch. Kristel woont in Bladel en is bekend met De Kempen. Zij is werkzaam bij GOW welzijnswerk in Eersel. Zij zal een dag per week in Luyksgestel werkzaam zijn als dorpsondersteuner. Als dorpsondersteuner zal zij zich inzetten voor mensen met een zorgvraag. Die vraag kan liggen op velerlei gebied: opvoeding, eenzaamheid, ondersteuning en richt zich op alle inwoners. Zij zal kijken hoe het beste de juiste hulp kan worden geboden. Ook gaat ze kijken hoe vrijwilligershulp verder georganiseerd kan worden. In een huis aan huis folder stelt ze zich verder voor. De Dorpsraad heeft een werkgroep “Zorgen natuurlijk” benoemd, die met haar kijkt naar de prioriteiten.

Burgemeester Callewaert maakt kennis met Luyksgestel

Op vrijdag 12 februari bezocht de nieuwe burgemeester van Bergeijk mevrouw Arinda Callewaert de dorpsgemeenschap van Luyksgestel. De Dorpsraad van Luyksgestel was voltallig aanwezig bij de kennismaking met Luyksgestel. Het werd een tocht langs verenigingen en voorzieningen. In Den Eijkholt toonde een trotse voorzitter de prachtige accommodatie.

IMG_1626

Bij het bakkerijmuseum vertelde de directeur dat er veel aan werd gedaan bezoekers te trekken. Het nieuwe bestuur van het openluchttheater De Hunnebergen toonde de vele verbeteringen aan het theater en de grote ambitie om een leuk zomerprogramma te ontwikkelen. In het gildehuis bij Den Deen sprak de hopman over de activiteiten die men organiseerde zoals laserschieten om ook jongeren te interesseren voor het gilde. Bij de brandweerkazerne vertelde Frans van der Meijden over hun professionele bijscholing om reddende handelingen te kunnen verrichten. Hij beloofde bij een hartinfarct in 3 minuten aanwezig te kunnen zijn bij bewoners van het centrum van Luyksgestel. In de sporthal en de voetbalaccommodatie werden trots de verbeteringen getoond die de laatste jaren tot stand werden gebracht. Tenslotte werd Lucia bezocht. Daar werd verteld over de vele activiteiten die er voor ouderen in Luyksgestel worden georganiseerd. Als rode draad door alle bezoeken heen kwam naar voren dat overal veel werk werd verzet door enkele honderden vrijwilligers. Voor de burgemeester voelde de rondgang aan als een warm welkom.

Actueel