Veilig Verkeer Nederland

De veiligheid in het verkeer is ook in Luyksgestel een belangrijk onderwerp van de gesprekken. Er valt op diverse plaatsen wat te verbeteren. Alleen erover praten helpt niet. Er is actie nodig om er werkelijk iets aan te doen. In de bespreking van november heeft Albert Renders zijn initiatief aan ons verteld. Hij wil graag een afdeling Bergeijk oprichten van VVN met daarin een of meerdere deelnemers uit Luyksgestel. Voelt u zich aangesproken dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Dorpsraad per mail: secretaris.drl@gmail.com

Zwarte Bergen

De gemeente houdt op maandag 8 april om 20.00 uur in “Den Eijkholt” een werkatelier over de Zwarte Bergen. De gemeente wil iets moois maken van de toekomstige Zwarte Bergen. De inwoners van Luyksgestel worden uitgenodigd om hun mening en ideeën kenbaar te maken.

Harrie Lavreysen wereldkampioen

foto Jeroen Nieuwenhoff

Harrie Lavreysen werd in Polen wereldkampioen sprint op de baan. Hij werd op donderdag 7 maart in zijn woonplaats Luyksgestel gehuldigd vanwege zijn formidabele prestatie.

Kandidaten Verkiezingen Dorpsraad bekend

Op 20 maart worden de verkiezingen van de leden van de Dorpsraad Luyksgestel gehouden. Er blijven 3 leden uit de vorige periode namelijk Wim Dirx, Gerry van Rooij en Walter Buijtels. Er zijn drie nieuwe kandidaten Corrie Groenen, Huub ter Hart en Ivo van der Grinten.

Van Links naar rechts: Walter Buijtels, Wim Dirx, Corrie Groenen, Huub ter Hart, Ivo van der Grinten, Gerry van Rooij

De Dorpsraad nodigt de inwoners van Luyksgestel uit om een avond te praten ov er de rol van de Dorpsraad. We willen de inwoners informeren over wat de Dorpsraad nu doet en de toekomstige inzet van de Dorpsraad verkennen. Op 20 maart, tezamen met de verkiezingen van de Provinciale Staten, worden ook de verkiezingen van de nieuwe leden van de Dorpsraad gehouden. De info-avond wordt gehouden op woensdag 13 februari om 20.00 uur in Den Eijkholt.

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad nodigt de inwoners van Luyksgestel uit om een avond te praten over de rol van de Dorpsraad. We willen de inwoners informeren over wat de Dorpsraad nu doet en de toekomstige inzet van de Dorpsraad verkennen. Op 20 maart, tezamen met de verkiezingen van de Provinciale Staten, worden ook de verkiezingen van de nieuwe leden van de Dorpsraad gehouden. De info-avond wordt gehouden op woensdag 13 februari om 20.00 uur in Den Eijkholt.

Dorpsondersteuner Luyksgestel

Sandra van de Haterd uit Bergeijk is sinds 15 januari 2019 de dorpsondersteuner in Luyksgestel. Naast haar functie als dorpsondersteuner is zij werkzaam als fysiotherapeute in een particuliere praktijk. Hier begeleidt zij chronisch zieken. Daarin heeft zij regelmatig contact met huisarts en behandelend specialist/verpleegkundige. Daarnaast heeft zij in 2015 de opleiding tot mantelzorgmakelaar succesvol afgerond.

Koninklijke onderscheiding voor Sjaan Janssens

Sjaan Janssens kreeg een koninklijke onderscheiding op maandag 17 december 2018. Tot het moment dat zij Dorpsondersteuner werd op De Weebosch was zij gerespecteerd lid van de Dorpsraad van Luyksgestel. Zij had en heeft een geweldige  inzet voor haar “zorgportefeuille”. De Dorpsraad feliciteert haar en haar familie.

Vacature Dorpsondersteuner

In goed overleg is besloten dat Eefje Heesterbeek gaat stoppen met haar werkzaamheden als Dorpsondersteuner.
Inmiddels hebben “Wél”zijn in de Kempen en de Dorpsraad Luyksgestel een vacature opgesteld. Deze wordt de komende week verspreid en uitgezet op websites en regionale bladen. Klik hier om de vacature te downloaden.

Zet je licht aan

 

De actie van de ANWB op in het donker het licht van je fiets aan te zetten is ook in Luyksgestel op de weg gekalkt. Hopelijk draagt dat bij aan de veiligheid in donkere tijden.

 

Nieuwe dorpsondersteuner in Luyksgestel

Sinds maart 2016 was Kristel Visser de eerste dorpsondersteuner van Luyksgestel. Zij was werkzaam vanuit de stichting GOW-welzijnswerk. Per 1 augustus beëindigt ze haar dienstverband wegens het vinden van een nieuwe uitdagende baan. Zij is ruim 2 jaar in Luyksgestel werkzaam geweest en heeft het beroep van dorpsondersteuner voor Luyksgestel onmisbaar gemaakt. Zij heeft vele individuele hulpvragen gehad, waarmee zij direct aan de slag is gegaan. Denk aan mensen die zich eenzaam voelen, mensen die niet goed wisten waar ze terecht konden, mensen die het lastig kregen na de hagelstenenramp, enzovoort. Ze heeft een rol gespeeld in de opzet van het huiskamerproject in Lucia; het repaircafé in den Eijkholt, thema-avonden van de Dorpsraad over wonen, alcohol en drugs, enzovoort. Ze heeft nauw samengewerkt met de mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening in ons veranderende zorgstelsel en specifiek met de werkgroep “Zorgen natuurlijk”. De Dorpsraad beseft dat wij een actieve, enthousiaste dorpsondersteuner verliezen, maar wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe job. Kristel wordt opgevolgd door Eefje Heesterbeek. Zij is te bereiken op het e-mail-adres: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl of telefooonnummer 06-40991542