Dorpsondersteuner Luyksgestel

Kristel

Met ingang van 1 maart is in Luyksgestel Kristel Visser benoemd als dorpsondersteuner voor Luyksgestel. Kristel is in 2014 geslaagd voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch. Kristel woont in Bladel en is bekend met De Kempen. Zij is werkzaam bij GOW welzijnswerk in Eersel. Zij zal een dag per week in Luyksgestel werkzaam zijn als dorpsondersteuner. Als dorpsondersteuner zal zij zich inzetten voor mensen met een zorgvraag. Die vraag kan liggen op velerlei gebied: opvoeding, eenzaamheid, ondersteuning en richt zich op alle inwoners. Zij zal kijken hoe het beste de juiste hulp kan worden geboden. Ook gaat ze kijken hoe vrijwilligershulp verder georganiseerd kan worden. In een huis aan huis folder stelt ze zich verder voor. De Dorpsraad heeft een werkgroep “Zorgen natuurlijk” benoemd, die met haar kijkt naar de prioriteiten.

Burgemeester Callewaert maakt kennis met Luyksgestel

Op vrijdag 12 februari bezocht de nieuwe burgemeester van Bergeijk mevrouw Arinda Callewaert de dorpsgemeenschap van Luyksgestel. De Dorpsraad van Luyksgestel was voltallig aanwezig bij de kennismaking met Luyksgestel. Het werd een tocht langs verenigingen en voorzieningen. In Den Eijkholt toonde een trotse voorzitter de prachtige accommodatie.

IMG_1626

Bij het bakkerijmuseum vertelde de directeur dat er veel aan werd gedaan bezoekers te trekken. Het nieuwe bestuur van het openluchttheater De Hunnebergen toonde de vele verbeteringen aan het theater en de grote ambitie om een leuk zomerprogramma te ontwikkelen. In het gildehuis bij Den Deen sprak de hopman over de activiteiten die men organiseerde zoals laserschieten om ook jongeren te interesseren voor het gilde. Bij de brandweerkazerne vertelde Frans van der Meijden over hun professionele bijscholing om reddende handelingen te kunnen verrichten. Hij beloofde bij een hartinfarct in 3 minuten aanwezig te kunnen zijn bij bewoners van het centrum van Luyksgestel. In de sporthal en de voetbalaccommodatie werden trots de verbeteringen getoond die de laatste jaren tot stand werden gebracht. Tenslotte werd Lucia bezocht. Daar werd verteld over de vele activiteiten die er voor ouderen in Luyksgestel worden georganiseerd. Als rode draad door alle bezoeken heen kwam naar voren dat overal veel werk werd verzet door enkele honderden vrijwilligers. Voor de burgemeester voelde de rondgang aan als een warm welkom.

Actueel