In memoriam Walter Buijtels

Op zaterdag 7 mei is plotseling en onverwacht Walter Buijtels overleden. Hij was vanaf 2003 onafgebroken lid van de Dorpsraad van Luyksgestel. Hij heeft zich bijna  20 jaar ingezet. Dat is een uitzonderlijk lange periode geweest.  Dat alleen al geeft aan hoe zeer hij betrokken was bij het wel en wee van Luyksgestel. Hij kende veel mensen in Luyksgestel en vooral ook de omgeving waarin zij leefden of werkten. Zijn speciale aandacht had het buitengebied. Hij zag hoe gezond of ongezond de bomen en planten waren. Hij zag hoe de droogte een belangrijk effect had, maar ook hoe nattigheid bespeeld kon worden. Hij zag het mooie van biodiversiteit. Hij zag ook dat fietspaden konden worden verbeterd. Hij zag ook dat bepaalde gebieden sociaal onveilig waren. Hij besefte dat het belangrijk was deel te nemen aan klankbordgroepen als er een omgevingsplan werd gemaakt. We zullen hem missen omdat hij altijd zijn zorgen naar voren wist te brengen.