Besluiten

Besluiten van de vergadering van 10 oktober 2022:

  • Traverse; heroverweging genomen besluit
  • Maken van flyer voor teutenfilm.
  • Bericht aan gemeente over instemming met hondenlosloopterrrein.
  • Verbreding samenwerking “Langer thuis” met onderwerp Wonen en afvaardiging.
  • Bespreking met gemeente over financiering AED bij uitval.