Besluiten

  • Besluiten van de vergadering van 9 mei 2022

    De genomen besluiten in deze vergadering zijn hieronder samengevat. Het betreft de volgende onderwerpen: Actualisatie gemeentelijk Mobiliteitsplan; Energiepark “De Pielis”; Spreekuur dorpsondersteuner; Statuten; Samenwerkingsovereenkomst met Lucia, Den Eijkholt, KBO; DNA-profiel. Actualisatie Gemeentelijk Mobiliteitsplan Zie document “Actualisatie gemeentelijk Mobiliteitsplan… Read More