Besluiten

Besluiten van de vergadering van 9 januari 2023:

  • Profiel nieuwe dorpsondersteuner
  • Project deelkast: Opdracht tot het maken van een kast.
  • Wind- en zonnepark: Het manifest van dorpsraad Weebosch wordt ondersteund.