Agenda vergaderingen

Agenda Dorpsraad  13 februari; Begint om 19.30 uur in den Eijkholt

Onderwerpen o.m.:

  • Opvolging Dorpsondersteuner
  • Info-avond Wind- en Zonnepark De Pielis
  • Plaatsing deelkast houdbaar voedsel
  • Financieel Jaarverslag 2022
  • Verkiezing nieuwe samenstelling Dorpsraad vanaf maart 2023

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen, meldt u dan aan bij het secretariaat: secretaris.drl@gmail.com