Agenda vergaderingen

Agenda Dorpsraad  11 september 2022

Onderwerpen o.m.:

  • Bijeenkomst voor inwoners over wat de Dorpsraad doet op 26 september.
  • Plannen hondenlosloopgebied
  • Subsidiering AED

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen, meldt u dan aan bij het secretariaat: secretaris.drl@gmail.com