Agenda vergaderingen

Agenda Dorpsraad  9 januari; Begint om 19.30 uur in den Eijkholt

Onderwerpen o.m.:

  • Opvolging Dorpsondersteuner
  • Ontwikkelingen Zonnepark De Pielis
  • Nieuwe samenstelling Dorpsraad vanaf maart 2023
  • Plaatsing deelkast houdbaar voedsel
  • Jaarverslag 2022

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen, meldt u dan aan bij het secretariaat: secretaris.drl@gmail.com