Agenda vergaderingen

Agenda Dorpsraad  13 juni 2022

Onderwerpen o.m.:

  • Jeugdcoach Olga van Lierop te gast; Speerpunten Luyksgestel
  • Verontruste ouders te gast vanwege tijdelijke stopzetting kinderopvang.
  • Openbaarheid Dorpsraad vergroten
  • Samenwerking Dorpsraad – Lucia – KBO – Eijkholt
  • Traverse: Veiliger maken Dorpstraat tussen Kerkstraat en Doolhof.