Bedankt invullers Enquête

De uitgebreide enquête van de Dorpsraad is door 155 personen uit Luyksgestel ingevuld. De vragenlijst is vooral ingevuld door personen ouder van 50 jaar en ouder, namelijk 77 %. De leden van de Dorpsraad zijn nu volop bezig de meerkeuze vragen te turven en trends te halen uit de open vragen. Daarna kunnen er conclusies worden getrokken en richtinggevers voor een aanpak worden geformuleerd. Onder de invullers is een bon van honderd euro verloot. De familie Claes, Dorpstraat 71 is gelukkige winnaar bij de trekking. De heer Claes was aangenaam verrast bij de aanbieding van de bon. Hij juichte het initiatief van de Dorpsraad toe om de inwoners te vragen naar hun mening. Hij  heeft daar graag zijn medewerking aan verleend. De dorpsraad wil natuurlijk alle invullers van de enquête van harte bedanken. Een speciaal woord van dank is er voor den Eijkholt en de Plus vanwege het openstellen van hun brievenbus bij het inleveren van de enquêtes.

Nieuwe dorpsondersteuner

Met ingang van 1 augustus 2020 is John Vlassak de dorpsondersteuner voor Luyksgestel.Naast dorpsondersteuner is hij werkzaam bij Wél!zijn de Kempen als Coördinator voor de Thuisadministratie. Eerder was hij werkzaam als financieel adviseur in het bankwezen maar sinds 5 jaar is hij actief in het sociaal domein. John is opgegroeid in Valkenswaard en sinds 1997 met veel plezier woonachtig in Riethoven. Hij is vader van 2 jongens.

De dorpsondersteuner werkt samen met en in opdracht van de Dorpsraad en de werkgroep “Zorgen natuurlijk”. De dorpsondersteuner is de contactpersoon voor alle inwoners van Luyksgestel met vragen, problemen en/of ideeën. Hij is iemand die op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen.

John is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 40 99 15 42 en via e-mailadres info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl.

Heeft u een vraag op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn in Luyksgestel? Bel of e-mail hem gerust!

Dorpsondersteuner neemt afscheid

Vanaf januari 2019 was Sandra van de Haterd dorpsondersteuner in Luyksgestel. Zij heeft, door een uitbreiding van haar werk als fysiotherapeut vanwege corona, per 31 juli ontslag  gevraagd. Wij bedanken haar voor haar inzet en voor het zoeken naar een aanpak bij de vele hulpvragen die zij in de afgelopen periode heeft gehad. Zij heeft daarbij steeds een  rol gespeeld in het vinden van de wegen als mensen om hulp verlegen zitten. Die hulp kon komen van een professional of vrijwilliger.  Zij droeg ook haar steentje bij in het project “Langer thuis in eigen huis” en het huiskamerproject.  Bij  hulpvragen in juli en augustus 2020 zal een medewerker van “Wel” als contactpersoon optreden tot de nieuwe dorpsondersteuner aan het werk gaat.

BRANDGEVAAR

Het is droog, heel droog. Zo ook in onze bossen. De gemeente, brandweer en politie vragen u om te letten op kampvuurtjes in het bos, zowel brandend als gedoofd. De afgelopen weken is de brandweer regelmatig uit moeten rukken voor (kleine) bosbrandjes in Riethoven. Oorzaak daarvan is vaak een, door vermoedelijk jongeren, gemaakt kampvuur. Ziet u een kampvuur meld het dan direct via 112 en probeer persoonskenmerken of kenteken(s) te onthouden. Treft u een gedoofd kampvuur aan dan kunt u ook 0900-8844 bellen (geen spoed).

Keuze fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch

Bij de realisatie van twee éénrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg wordt uitgegaan van een breedte van een fietspad van 2,5 meter en een tussenberm van minimaal 2,5 meter breed.

De fietser krijgt voorrang bij zijstraten/zandpaden en uitritten. Ter hoogte van de aansluitingen met de komgrenzen wordt een verkeersveilige overgang tussen fietspad en weg gerealiseerd.

Deze plannen worden nu uitgewerkt door de gemeente Bergeijk. Realisatie wordt verwacht in 2022. Hieronder een foto die een indruk geeft hoe het gaat worden.

Wees loyaal – Koop lokaal

Een deel van de Bergeijkse ondernemers wordt hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zo hebben alle horecaondernemingen hun deuren moeten sluiten en hebben veel winkels in Bergeijk te maken met fors dalende klantenaantallen. Omdat ze een steuntje in de rug dan ook goed kunnen gebruiken, roepen we alle inwoners van Bergeijk op om juist nu zoveel mogelijk aankopen lokaal te doen. Bij sommige kan dit nog gewoon in de winkel en bij andere alleen via een webshop of sociale media. Het is zelfs mogelijk om bij een aantal restaurants of horecagelegenheden je maaltijd te bestellen en af te halen. Zo kun je toch gewoon genieten van je favoriete restaurant en draag je bij aan de lokale economie. En dat is in het belang van zowel bewoners, bezoekers als bedrijven.

Theater “langer thuis in eigen huis”

Theatergroep “Kracht van beleving” speelde in Luyksgestel op 19 januari 2020 in het kader van “Langer thuis in eigen huis” scenes rond de vraag “Hoe kan ik hulp vragen?” en “Hoe kan ik hulp bieden?” De theaterzaal van Den Eijkholt is op zondagmiddag 19 januari goed gevuld met mensen die zich ook bezig houden met dit thema. Een tekenaar vat de belangrijkste onderwerpen samen.

De theatergroep gaat in gesprek met de bezoekers en dan blijkt dat het stellen van hulpvragen niet gemakkelijk is. In principe willen de meeste mensen  alles zoveel mogelijk zelf blijven doen. Het vragen van hulp betekent ook het erkennen van je eigen zwakte. Het vragen van hulp aan je buren of familie voelt als hen extra belasten.

Het is belangrijk dat de regie in handen blijft van de hulpvrager en soms vergt het ook even doorzetten om met respect de hulp te bieden.

Ook de hulpverlener krijgt een goed gevoel als de hulp wordt aangenomen en gewaardeerd.

De theatermiddag heeft veel losgemaakt bij de bezoekers. Het spel van de acteurs zorgde dat het thema voor hun ogen tot leven werd gebracht. Gelukkig was de komische noot veelvuldig aanwezig en werd die afgewisseld met een zekere confrontatie van de beide groepen. Dit zorgde voor bewustwording en begrip voor elkaar.

Theatervoorstelling

Op zondag 19 januari 2020 wordt een theatervoorstelling georganiseerd om 14.30 uur in gemeenschapscentrum Den Eijkholt over het thema “Langer thuis in eigen huis”. Veel mensen willen met zo lang en plezierig mogelijk zelfstandig blijven wonen eventueel met hulp. Hoe vraag je hulp en hoe biedt je hulp aan ?

Een groep acteurs laat op humoristische wijze zien hoe dit kan verlopen. Tevens bedenkt een muzikant daar tegelijkertijd een liedje over en maakt een kunstenaar tekeningen over de belangrijkste scenes.

U bent van harte welkom, de entree is gratis. Wij vinden het fijn als u zich van te voren even aanmeldt op telefoon 0497-541327 of info@deneijkholt.nl

Tabletcursus

Negen deelnemers hebben in Den Eijkholt met succes deelgenomen aan de cursus Digitale Veerkracht. Deze cursus werd georganiseerd speciaal voor deelnemers die zich in de loop der jaren minder hebben bezig gehouden met de digitale wereld. Zij zijn tot de conclusie gekomen nu wel hun vaardigheid te vergroten, nu er steeds vaker door diverse instanties via digitale middelen wordt gecommuniceerd. Zij hebben gebruik gemaakt van een tablet die een vriendelijker omgang mogelijk maakt.

Veilig Verkeer Nederland

De veiligheid in het verkeer is ook in Luyksgestel een belangrijk onderwerp van de gesprekken. Er valt op diverse plaatsen wat te verbeteren. Alleen erover praten helpt niet. Er is actie nodig om er werkelijk iets aan te doen. In de bespreking van november heeft Albert Renders zijn initiatief aan ons verteld. Hij wil graag een afdeling Bergeijk oprichten van VVN met daarin een of meerdere deelnemers uit Luyksgestel. Voelt u zich aangesproken dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Dorpsraad per mail: secretaris.drl@gmail.com