Meepraten over Omgevingsvisie

De gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. U kunt meedenken. Er vinden digitale bijeenkomsten plaats en er kan een zogenaamde “wijkprikker” worden ingevuld. De Dorpsraad heeft de kijk op de omgeving van Luyksgestel al besproken vanuit de enquête die de Dorpsraad in 2020 heeft gehouden.

U kunt meedoen aan de digitale ontmoetingen op 27 mei en 1 juni. U kunt zich inschrijven via de link: www.bergeijk.nl/omgevingsvisie. Op de wijkprikker kunt u uw mening weergeven via de link: www.wijkprikker.nl/omgevingsvisiebergeijk

Kleding inzameling

Op dinsdag 6 april a.s. verzamelt de Vereniging Kans voor Kinderen in Burkina Faso weer kleding ter ondersteuning van kinderen in Burkina Faso. De gemeente Bergeijk heeft daarvoor vergunning verleend uit sympathie voor dit goede doel dat behartigd wordt door burgers uit Bergeijk. De hulp is bestemd voor kinderen uit Doulougou, de geboorteplaats van Blanche Slenders – Zoungrana. Zij kent de families en de kinderen die de hulp het hardst nodig hebben. Zij weet ook in welke vorm de hulp het best gegeven kan worden. En ze zorgt dat de hulp ook werkelijk terecht komt bij de mensen voor wie die is bestemd.

Om onze vrijwilligers te beschermen hebben we ervoor gekozen om de kleding niet op te halen, maar willen we u vragen om uw gebruikte kleding naar een vast punt te brengen in de kernen van de gemeente Bergeijk, op dinsdag 6 april, tussen 9:00 en 12:00 uur. Het kost u enige moeite, en we stellen die moeite zeer op prijs.

Dinsdag 6 april, tussen 9:00 en 12:00 uur:

Luyksgestel: op het plein vóór de kerk

Hartelijk dank voor uw moeite.

Kleppermanneke

De nieuwe Klepperman heet “Kleppermanneke” en is letterlijke in alles kleiner dan de grote voorganger. De eerste komt uit op 1 maart 2021 en zal daarna spoedig elk kwartaal huis aan huis worden bezorgd samen met een samenvatting van de door de Dorpsraad gehouden enquête.

Bedankt invullers Enquête

De uitgebreide enquête van de Dorpsraad is door 155 personen uit Luyksgestel ingevuld. De vragenlijst is vooral ingevuld door personen ouder van 50 jaar en ouder, namelijk 77 %. De leden van de Dorpsraad zijn nu volop bezig de meerkeuze vragen te turven en trends te halen uit de open vragen. Daarna kunnen er conclusies worden getrokken en richtinggevers voor een aanpak worden geformuleerd. Onder de invullers is een bon van honderd euro verloot. De familie Claes, Dorpstraat 71 is gelukkige winnaar bij de trekking. De heer Claes was aangenaam verrast bij de aanbieding van de bon. Hij juichte het initiatief van de Dorpsraad toe om de inwoners te vragen naar hun mening. Hij  heeft daar graag zijn medewerking aan verleend. De dorpsraad wil natuurlijk alle invullers van de enquête van harte bedanken. Een speciaal woord van dank is er voor den Eijkholt en de Plus vanwege het openstellen van hun brievenbus bij het inleveren van de enquêtes.

Nieuwe dorpsondersteuner

Met ingang van 1 augustus 2020 is John Vlassak de dorpsondersteuner voor Luyksgestel.Naast dorpsondersteuner is hij werkzaam bij Wél!zijn de Kempen als Coördinator voor de Thuisadministratie. Eerder was hij werkzaam als financieel adviseur in het bankwezen maar sinds 5 jaar is hij actief in het sociaal domein. John is opgegroeid in Valkenswaard en sinds 1997 met veel plezier woonachtig in Riethoven. Hij is vader van 2 jongens.

De dorpsondersteuner werkt samen met en in opdracht van de Dorpsraad en de werkgroep “Zorgen natuurlijk”. De dorpsondersteuner is de contactpersoon voor alle inwoners van Luyksgestel met vragen, problemen en/of ideeën. Hij is iemand die op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen.

John is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 40 99 15 42 en via e-mailadres info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl.

Heeft u een vraag op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn in Luyksgestel? Bel of e-mail hem gerust!

Dorpsondersteuner neemt afscheid

Vanaf januari 2019 was Sandra van de Haterd dorpsondersteuner in Luyksgestel. Zij heeft, door een uitbreiding van haar werk als fysiotherapeut vanwege corona, per 31 juli ontslag  gevraagd. Wij bedanken haar voor haar inzet en voor het zoeken naar een aanpak bij de vele hulpvragen die zij in de afgelopen periode heeft gehad. Zij heeft daarbij steeds een  rol gespeeld in het vinden van de wegen als mensen om hulp verlegen zitten. Die hulp kon komen van een professional of vrijwilliger.  Zij droeg ook haar steentje bij in het project “Langer thuis in eigen huis” en het huiskamerproject.  Bij  hulpvragen in juli en augustus 2020 zal een medewerker van “Wel” als contactpersoon optreden tot de nieuwe dorpsondersteuner aan het werk gaat.

BRANDGEVAAR

Het is droog, heel droog. Zo ook in onze bossen. De gemeente, brandweer en politie vragen u om te letten op kampvuurtjes in het bos, zowel brandend als gedoofd. De afgelopen weken is de brandweer regelmatig uit moeten rukken voor (kleine) bosbrandjes in Riethoven. Oorzaak daarvan is vaak een, door vermoedelijk jongeren, gemaakt kampvuur. Ziet u een kampvuur meld het dan direct via 112 en probeer persoonskenmerken of kenteken(s) te onthouden. Treft u een gedoofd kampvuur aan dan kunt u ook 0900-8844 bellen (geen spoed).

Keuze fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch

Bij de realisatie van twee éénrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg wordt uitgegaan van een breedte van een fietspad van 2,5 meter en een tussenberm van minimaal 2,5 meter breed.

De fietser krijgt voorrang bij zijstraten/zandpaden en uitritten. Ter hoogte van de aansluitingen met de komgrenzen wordt een verkeersveilige overgang tussen fietspad en weg gerealiseerd.

Deze plannen worden nu uitgewerkt door de gemeente Bergeijk. Realisatie wordt verwacht in 2022. Hieronder een foto die een indruk geeft hoe het gaat worden.

Wees loyaal – Koop lokaal

Een deel van de Bergeijkse ondernemers wordt hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zo hebben alle horecaondernemingen hun deuren moeten sluiten en hebben veel winkels in Bergeijk te maken met fors dalende klantenaantallen. Omdat ze een steuntje in de rug dan ook goed kunnen gebruiken, roepen we alle inwoners van Bergeijk op om juist nu zoveel mogelijk aankopen lokaal te doen. Bij sommige kan dit nog gewoon in de winkel en bij andere alleen via een webshop of sociale media. Het is zelfs mogelijk om bij een aantal restaurants of horecagelegenheden je maaltijd te bestellen en af te halen. Zo kun je toch gewoon genieten van je favoriete restaurant en draag je bij aan de lokale economie. En dat is in het belang van zowel bewoners, bezoekers als bedrijven.

Theater “langer thuis in eigen huis”

Theatergroep “Kracht van beleving” speelde in Luyksgestel op 19 januari 2020 in het kader van “Langer thuis in eigen huis” scenes rond de vraag “Hoe kan ik hulp vragen?” en “Hoe kan ik hulp bieden?” De theaterzaal van Den Eijkholt is op zondagmiddag 19 januari goed gevuld met mensen die zich ook bezig houden met dit thema. Een tekenaar vat de belangrijkste onderwerpen samen.

De theatergroep gaat in gesprek met de bezoekers en dan blijkt dat het stellen van hulpvragen niet gemakkelijk is. In principe willen de meeste mensen  alles zoveel mogelijk zelf blijven doen. Het vragen van hulp betekent ook het erkennen van je eigen zwakte. Het vragen van hulp aan je buren of familie voelt als hen extra belasten.

Het is belangrijk dat de regie in handen blijft van de hulpvrager en soms vergt het ook even doorzetten om met respect de hulp te bieden.

Ook de hulpverlener krijgt een goed gevoel als de hulp wordt aangenomen en gewaardeerd.

De theatermiddag heeft veel losgemaakt bij de bezoekers. Het spel van de acteurs zorgde dat het thema voor hun ogen tot leven werd gebracht. Gelukkig was de komische noot veelvuldig aanwezig en werd die afgewisseld met een zekere confrontatie van de beide groepen. Dit zorgde voor bewustwording en begrip voor elkaar.